Over mij

Over Daniëlle de Jong


Praktijk met Hart en Ziel is de energetische praktijk van Daniëlle de Jong. Net als ieder mens heeft Daniëlle een rugzak vol verhalen en gebeurtenissen. Deze verhalen en gebeurtenissen hebben Daniëlle gevormd en gemaakt zoals ze nu is.

“Energetische therapie kwam niet zo maar op mijn pad. Al van jongs af aan heb ik me verbonden gevoeld met het ongrijpbare van de energetische therapie.” Zegt Daniëlle,  “Ondanks dat het toen voor mij nog niet te vatten was wist ik wel dat ik kon vertrouwen op de energie die ik voelde stromen. Ik wist dat ik kon vertrouwen op de energiebanen (meridianen) die lopen door mijn lijf , of die soms juist geblokkeerd voelen. Ik wist ook intuïtief dat de oplossing ligt in het signaleren van deze blokkades, ze er te laten zijn en te zoeken naar de oorzaak van deze ongemakken. Pas later heb ik me aangemeld voor een opleiding energetisch therapeut, omdat ik voelde dat mijn intuïtieve overtuiging daarmee theoretisch onderbouwd zou worden.”

Daniëlle maakte deel uit van het Malva-onderzoeksteam. Dit onderzoeksteam is opgezet vanuit Stichting SMO (Stichting Malva Onderzoek) Deze is aangesteld vanuit beroepsvereniging van Malva Therapeuten (BVMT)
(voor meer info kijk op www.malva-onderzoek.nl)

Voor Daniëlle was deelname aan dit team van groot belang. Enerzijds nam ze deel om haar expertise te vergroten.

Anderzijds pleitte Daniëlle binnen dit team om Malva-therapie verder in te bedden in de reguliere hedendaagse geneeskunde. Ze maakt zich sterk door contacten op te bouwen met artsen, fysiotherapeuten, pedagogen, maatschappelijk werk en anderen disciplines binnen reguliere geneeskundigen. Ze geeft voorlichting aan hen en laat hen ervaren dat Malva-therapie prima aansluit bij de reguliere geneeskunde en duurzamer resultaat oplevert.

 

Momenteel vervult Daniëlle de rol als penningmeester binnen de BVMT (Beroepsvereniging van Malvatherapeuten)

Energetische therapie - Loon op Zand